НАУКА (Філософія науки – конспект лекцій Якова Тарароєва)

1. Структура, види і форми наукової діяльности

2. Специфіка науки та її соціальні функції

1. Наукою називають специфічну форму суспільної свідомости, особливим чином відбиваючу довкілля. Способи цього відбиття відрізняють її від інших форм суспільної свідомости. Якщо брати визначення культури як здібність людини мислити та діяти посередництвом симболів, то будь-яка форма суспільної свідомости є елементом культури зі своїм власним симболізмом.

З цієї точки зору наука — це частина культури, заснована на особливій формі симболізму.

Її ознака — специфічна мова науки.

Її відмінності:

абстрактний характер, оскільки наука оперує симболами та досліджує явища, які безпосередньо не трапляються у повсякденні;

однозначна та чітка (через лоґічні вимоги до мови науки. Лоґіка є системотвірним “каркасом”, базисом наукового знання — теорії);

системність у написанні та викладенні (наука — це передусим система);

претензійність на істинність (Наукову цінність має гіпотетичне або достовірно істинне знання. Завідомо хибне знання або знання, отримане ненауковим методом науковим не вважається та на істину претендувати не може.);

специфічні засоби дослідження (передусим природничі).

2. Всі науки диференціюються за двома основними критеріями — об’єкт та метод. Кожна з дисциплін має свій об’єкт та відповідний йому метод.

Сучасний розвиток науки характеризується розглядом комплексних проблем, у котрих кожне питання досліджується низкою дисциплін різними методами у їх єдності.

Як будь-яка форма суспільної свідомости, наука виконує ряд функцій:

світоглядну

ґносеолоґічну та методолоґічну (пов’язана з формами та методами пізнання та перенесенням цих форм і методів до інших областей)

виробничу

соціальну

ідеолоґічну (суспільство диференціюється на соціальні ґрупи за ознакою розподілу праци, різні соціальні ґрупи мають різні інтереси та усвідомивши їх, вони стають класом, котрий прагне зайняти панівне становище у суспільстві. Для цього клас видає власні інтереси за інтереси суспільства. Задля цього потрібна ідеолоґія, яка обґрунтовуватиме це панування. У якості підтримки для неї застосовуються всі інтелектуальні досягнення суспільства, у тому числі й наукові.)

З усих цих та інших функцій одна є унікальною науковою — це виробнича.

ДО ЗМІСТУ