Category Archives: 1978 (69)

Григорій Сквоворода – Життя і творчість

Книжка Федора Микитовича Поліщука 1978го року про Великого Учителя. Дуже хороша науково-популярна публікація для СРСР кінця семидесятих. Містить життєпис Великого Учителя; викладеня Його Філософії; про Його поезію; про Його байки; Його переклади. Книжка вкрай тенденційна в ідеолоґічному відношенні, але я не виявив у ній хибної інформації. Дуже багато є цікавих фактів, дуже хороше дослідження. Якість […]